top of page

Avís Legal

DADES GENERALS

Titularitat de la web i les dades de contacte

www.cosesqimporten.com és un domini d'internet que té com a propietari ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. amb CIF/NIF A59835454 i domiciliada a C/ PUJADES 77-79 1º3ª 08005 BARCELONA. el Registre secció d'Acolliment diürn amb el núm. SO 2702.

La finalitat de la web és donar visió als projectes que realitzem de caràcter social des de la nostra entitat.

Pot contactar amb nosaltres a:

•         Telefònicament, al número 933009738 LOS TELEFONOS FIJOS DE CADA CENTRO

•         Per correu electrònic, dirigint-se a  icaria@icaria.biz

•         Per correu ordinari, dirigint-se a, C/  (BARCELONA) PUJADES, 77 08005

Per qualsevol aclariment no dubti contactar amb EVA o JOAQUIN

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del que disposa la ‘Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales’ ( la LOPD y la LOPDGDD ) de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat d’Icària Iniciatives Socials S.A.L..
Icària Iniciatives Socials S.A.L. respecta la confidencialitat de les dades personals de l’usuari que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegi, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica dels nostres serveis e iniciatives.

Per a exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació s’ha de dirigir a la seu de l’entitat Major del Rectoret, 2-08.017 Barcelona, ​​escriure’ns al següent correu electrònic informatica@icaria.biz o truca’ns al +34 93 280 09 85.

CONDICIONS D’ÚS

Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers.
Ser usuari del web de https://www.cosesqimporten.org implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que sigui no està d’acord amb aquestes condicions no continuï usant aquest web.
Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.

RESPONSABILITATS

Icària Iniciatives Socials S.A.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador.
No obstant això, tenint en compte els art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Icària Iniciatives Socials S.A.L. es comprometen a la retirada o si escau bloqueig d’aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.
Icària Iniciatives Socials S.A.L. no es far responsable dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’usuari. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o fallada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al lloc web.
Així mateix, Icària Iniciatives Socials S.A.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir alguna responsabilitat per això.

Propietat intel·lectual i industrial

Icària Iniciatives Socials S.A.L. és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta organització.
Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit d’Icària Iniciatives Socials S.A.L.
Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Icària Iniciatives Socials S.A.L. de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.
Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són ​​propietat d’Icària Iniciatives Socials S.A.L. són marques registrades pels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen al web de Icària Iniciatives Socials S.A.L. a efectes de promoció i de recopilació d’informació per a estadístiques anònimes. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa seran competents Jutjats Barcelona, ​​renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

POLÍTICA DE COOKIES

Icària Iniciatives Socials S.A.L. pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a prestació de serveis de mesura i estadística, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel lloc web quan les hagi autoritzat. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i nombre d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzarà cookies per recollir informació de caràcter personal.
Consultar la nostra política de cookies.

PREVALENÇA DE LA VERSIÓ EN CATALÀ I CASTELLÀ

En cas que es tradueixi aquesta política de cookies i emmagatzematge local a altres idiomes, quan hi hagi discrepància, les versions en català i en castellà prevaldran.

Política de privacitat

La utilització d'aquesta web, formularis  i xarxes socials requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari d'acord amb aquesta política de privacitat, incloent la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.

Responsable del tractament de les dades i informació de contacte

El responsable és ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L. a través dels seus projectes:

-         CENTRE OCUPACIONAL BOGATELL,  C/ Carrer de Llull, 130, 08005 Barcelona  mjpujol@icaria.biz

-         ESCOLA TAIGA. C/  Av. de Vallvidrera, 71, 08017 Barcelona  mjpujol@icaria.biz

-         ARTES GRÀFICAS, C/ Pujades, 77-79, 08005 Barcelona mjpujol@icaria.biz

-         ALBERG IN OUT, C/ Carrer Major del Rectoret, 2, 08017 Barcelona  mjpujol@icaria.biz

-         BUSINES SOCIAL WITH VALUES, C/ Pujades, 77-79, 08005 Barcelona  mjpujol@icaria.biz

Finalitat del tractament de les dades

Les dades es tracten amb l'objectiu de proporcionar accés als continguts en línia de la web així com atendre les sol·licituds dels usuaris del web, portar un registre de visites (adreces IP, dades del navegador, país, pàgina accedida, etc.) a efectes estadístics, aplicar mesures encaminades a la seguretat de la web, i en el seu cas l'enviament d'informació comercial sobre els nostres productes i serveis per via electrònica.

En cas d'emplenar algun dels formularis serà necessari facilitar determinades dades personals, les quals es tractaran per a la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Legitimació

Les dades es tracten sobre la base del consentiment de l'usuari, compliment d'obligacions legals i, al seu cas ,execució d'un contracte o pre-contracte.

Destinataris i transferències

 

Destinataris: ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L

No es preveu la transferència internacional (fora de l'Espai Econòmic Europeu), excepte amb fins d'emmagatzematge, i en tot cas sobre la base de l'existència d'una decisió d'adequació, d'acord amb la existència de garanties adequades, així com entitats adherides a l'acord privacy shield (http://www.privacyshield.gov)

Termini de conservació de les dades

 

Almenys durant els terminis establerts per la legislació aplicable i en tot cas mentre es mantingui la vigència del consentiment.

Drets de les persones

 

Els afectats tenen dret a: accedir, rectificar i suprimir les seves dades; sol·licitar la portabilitat de les seves dades; oposar-se al tractament o sol·licitar la seva limitació; retirar el consentiment prestat, si és el cas.

Per aquest fi poden enviar la seva sol·licitud per escrit o correu electrònic a l'adreça del responsable, incloent la referència "Protecció de dades".

Per facilitar la identificació, recomanem que el titular de les dades adjunti a la sol·licitud la còpia del DNI/passaport.

Els afectats també poden realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control de protecció de dades.

Veracitat i actualització de les dades

L'usuari ha d'emplenar els formularis amb dades reals, exactes, completes i actuals. L'usuari no introduirà dades corresponents a una altra persona; entendrà que les dades han estat facilitades pel els seus titulars. L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l'emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incompletes, no actualitzades o relatives a una altra persona.

L'usuari haurà de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

 

Seguretat de la informació

 

ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L ha pres totes les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix, ha adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés o el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris de la web. L'usuari tindrà en compte, no obstant això, que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.

Menors d'edat

ICARIA INICIATIVES SOCIALS S.A.L prohibeix l'ús dels seus serveis web als usuaris menors de catorze anys, excepte consentiment exprés dels seus pares o tutors.

En cap cas el menor podrà facilitar dades a que permetin obtenir informació sobre els membres del grup familiar, o sobre les característiques del mateix, tal i com dades relatives a l'activitat professional dels progenitors, informació econòmica, dades sociològiques o qualsevol altre, sense el consentiment del titular de tals dades.

Analítiques Web

Aquesta web utilitza diverses analítiques per conèixer la manera en què és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com per exemple l'adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el software o hardware de navegació. Aquesta informació no s'associa als usuaris i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir dades estadístiques sobre l'ús de la web de l'empresa.

Utilització de funcions i complements de tercers

 

Aquesta web pot incorporar funcions i complements proporcionats per tercers per a diverses finalitats, com per exemple: analítiques web de tercers; mapes de tercers; vídeos de tercers; compartició a xarxes socials; etc.

Una funció o complement d'un tercer estableix una connexió directa entre el navegador de l'usuari i els dominis d'Internet controlats pel tercer, permetent la descàrrega i execució de la funció.

Així la majoria de complements de tercers recopilen què pàgines visiten els usuaris per conèixer els seus interessos i poder oferir posteriorment publicitat adaptada als mateixos.

bottom of page